top of page
Image by Max

Dividends
 

Aandeelhouders delen mee in de winst van een bedrijf door dividenduitkeringen. Deze maken op lange termijn een groot deel uit van het totaalrendement dat aandeelhouders maken. Bij het beoordelen van een investering is dividend daarom van groot belang. 

Dividenden worden betaald door bedrijven uit hun vrije kasstroom, dan wel uit de beschikbare reserves. Het management van bedrijven die rekening houden met winstdeling aan aandeelhouders is vaak meer gedisciplineerd bij het beoordelen van investeringen. 

Uit historisch onderzoek is gebleken dat het lange termijn rendement op dividend betalende bedrijven veel hoger ligt dan op dat van degenen die niet uitbetalen. Het rendement van bedrijven die het dividend jaar in jaar uit weten te groeien is daarenboven op lange termijn nog aantrekkelijker. Deze bedrijven weten betrouwbare kasstromen te genereren en verdienen het vertrouwen van beleggers waardoor hun aandelenkoers stijgt. 

Ze zijn in staat (eventuele) schulden af te lossen, winstgevende nieuwe investeringen te doen en aandelen in te kopen. Allemaal zaken die, naast het dividend, kunnen zorgen voor een hoog en betrouwbaar aandeelhoudersrendement. 

bottom of page