top of page
Image by Ali Kazal

Onze
filosofie

SUSTAINABLE

Duurzaam gaat langer mee, zowel voor onze wereld als voor ons kapitaal. Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van de aarde en de rol die bedrijven moeten spelen om deze leefbaar te houden. Vandaar dat wij al onze beleggingen intern beoordelen op Environmental, Social en Governance (“ESG”) factoren. Dat doen we op een duidelijke manier en zoveel mogelijk gestoeld op data. Meer

DIVIDENDS

Aandeelhouders delen mee in de winst van een bedrijf door dividenduitkeringen. Deze maken op lange termijn een groot deel uit van het totaalrendement dat beleggers maken. Bij het beoordelen van een investering is dividend daarom van groot belang.   Meer

VALUE

Het waarderen van bedrijven is een kunst op zich. Wij hebben bewezen hier goed in te zijn. We hanteren een proces dat we graag toelichten. Daarbij rekenen we een intrinsieke waarde uit gebaseerd op de kasstromen (EBITDA), een in de private of publieke markt geverifieerde, toepasselijke multiple en we corrigeren deze voor de netto schuldpositie, zijnde het verschil tussen kasgeld en schuld. Meer

bottom of page