Het fonds

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Sustainable Dividends

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds dat investeert in duurzame bedrijven met een goed gespreide portefeuille. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden toegepast.

Het gedisciplineerd toepassen daarvan leidt tot lange termijn rendement. De focus ligt op winstgevende, dividend betalende bedrijven met goed leiderschap, minimale schulden en stabiele kasstromen.

De verduurzaming biedt onze bedrijven meer kansen en groei. Aandelen worden gekocht bij hoge scores, aantrekkelijk dividend, en voldoende rendementspotentieel. Er is betrokkenheid door regelmatige gesprekken met management.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Duurzaam

Het Sustainable Dividends Value Fund belegt volgens haar vastgelegde Beleid Duurzaam Beleggen. Als referentie dient de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR is een Europese verordening die is ontworpen om duurzaamheidsbeleid te harmoniseren en transparant te maken. Het Sustainable Dividends Value Fund onderschrijft deze doelstelling door duurzaamheid te integreren in het beleggingsproces, waarbij zowel financieel rendement als maatschappelijke impact wordt overwogen.

Sustainable-Dividends-Value-Fund_Value

Fondsstrategie

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Posts

Beleid duurzaam beleggen

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Sustainable

Filosofie

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Over-Gespiegeld

Documenten

Testimonials