Dividends

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Winstuitkeringen

Aandeelhouders ontvangen winstuitkeringen in de vorm van dividenden, die op lange termijn een groot deel van het totaalrendement uitmaken. Dividenden komen uit vrije kasstroom of reserves en duiden vaak op gedisciplineerd management. Historisch gezien presteren bedrijven die regelmatig dividenden betalen beter dan bedrijven die dat niet doen. Daarnaast genereren bedrijven die hun dividend consequent laten groeien betrouwbare kasstromen, winnen ze vertrouwen van beleggers, en zorgen ze voor hogere aandelenkoersen.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials