Sustainable

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Langdurige impact

Duurzaamheid bevordert langdurige impact op zowel de wereld als het kapitaal. De kwetsbaarheid van de aarde vereist dat bedrijven een actieve rol spelen in het behoud van leefbaarheid voor toekomstige generaties. Daarom worden onze beleggingen intern beoordeeld op ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) met behulp van duidelijke data, voorafgegaan door drie essentiële vragen om investeringsbeslissingen te sturen.

1. Wat doet het bedrijf?

Wij beoordelen of het bedrijf bijdraagt aan een duurzamere wereld met slimme oplossingen voor huidige en toekomstige problemen. De cultuur en transparantie van de onderneming worden gekwalificeerd, resulterend in een score die een cruciale rol speelt in het selectieproces.

2. Wat is de ESG score?

De ESG-score volgt op onze initiële analyse en is data-gedreven. We baseren deze op onderzoek en interviews met bedrijven in onze portefeuille. Criteria omvatten CO2-uitstoot, water- en energiegebruik, recycling, veilige werkomstandigheden, eerlijke kansen, sociale projecten en goed bestuur. Positieve impact op schone energie is essentieel.

3. Wat zijn de duurzaamheidsrisico’s?

De kans dat beleggingen worden beïnvloed door duurzaamheidsrisico's, zoals fysieke risico's (bijvoorbeeld overstroming of brand) en transitierisico's (bijvoorbeeld regulering van vervuilende processen), wordt ingeschat. Reputatieschade door onethisch gedrag is ook een risico. Bedrijven moeten goed scoren op alle drie de niveaus voor belegging.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials