Value

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Bedrijven waarderen

Bedrijven waarderen is een kunst waarin wij uitblinken. We berekenen de intrinsieke waarde op basis van verwachte kasstromen (EBITDA) en een toepasselijke waarderingsfactor, gecorrigeerd voor de netto schuldpositie. We vergelijken dit met de beurswaarde; is het verschil ten minste 20% en past het bedrijf in onze portefeuille, dan beleggen we. Anders blijven we het aandeel volgen. We optimaliseren onze portefeuille door afwegingen te maken in portfolio management, waardoor we langdurig waarde toevoegen voor klanten.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials