Op een zeer goed beursjaar 2021 volgde aan het begin van het nieuwe jaar een kwartaal met winstnemingen. De investeerders in het Sustainable Dividends Value Fund behaalden een rendement van -5,5% op hun belegging. Onder invloed van de oorlog in de Oekraïne en de angst voor een stijgende rente lieten de Europese aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal gemiddeld genomen een daling van 5,3% zien. De laatste weken van het kwartaal lieten overigens een sterk herstel van de koersen zien. Die stijgende koersen waren er met name voor de bedrijven die in staat zijn om de gestegen kosten van materialen en energie aan hun klanten door te berekenen. Vanaf de start in 2016 heeft het fonds nu ruim 74% rendement gemaakt, tegenover 46% voor de MSCI Europe. Het is duidelijk dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Onze strategie heeft zich in goede, maar ook in moeilijke tijden bewezen. Veel van onze beleggingen hebben in het afgelopen jaar weten te profiteren van het herstel van de economie. Ook in het afgelopen kwartaal hebben we weer meerdere nieuwe investeerders in ons fonds mogen verwelkomen. Ons team gaat er opnieuw alles aan doen om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials