Sterke bedrijfsresultaten zorgen voor een positief rendement

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Kwartaalbericht-Q2-2024

Goede kwartaalresultaten van verschillende bedrijven in ons fonds, tezamen met een toenemende belangstelling voor small en midcaps, zorgden ervoor dat het Sustainable Dividends Value Fund in het afgelopen kwartaal een stijging van 3,4% liet zien. De angst van veel beleggers voor een grote terugval van de resultaten bleek in de meeste gevallen ongegrond. Weliswaar hebben bedrijven te maken met kostenstijgingen als gevolg van hogere salarissen, maar in de meeste gevallen worden deze hogere kosten in voldoende mate gecompenseerd door de hogere prijzen die zij in rekening brengen aan hun klanten. We zien dat sommige bedrijven hun in eerste instantie voorzichtige verwachtingen voor 2024, inmiddels naar boven bijgesteld hebben. Wij verwachten dat het groeiende optimisme bij het management van deze bedrijven, in de loop van het jaar voor een verbetering van de bedrijfsresultaten zal zorgen. In de komende kwartalen verwachten wij een toename van de consumentenbestedingen aangezien salarissen over het algemeen sneller stijgen dan de inflatie. Bedrijven zullen in de loop van het jaar profiteren van een lagere rente. Al met al, zijn dit voldoende ingrediënten voor een positieve vooruitblik voor de aandelenbeurzen.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials