Het Sustainable Dividends Value Fund had een moeilijke maand. Vertraging in het doorberekenen van hogere kosten aan klanten en de angst voor vraaguitval als gevolg van de hoge inflatie zorgden voor een daling van de koers van veel aandelen in het fonds. Maar ook de algehele angst voor hogere rentes speelde mee. Wij denken dat dit laatste niet terecht is, aangezien de meeste bedrijven in ons fonds geen of nauwelijks schulden hebben. Desondanks werd de koersstijging van vorige maand met een rendement van -8,5% in augustus weer tenietgedaan. De aankondiging van forse renteverhogingen zorgt voor onzekerheid en angst onder beleggers. De koersen van grote Europese bedrijven daalden gemiddeld met 4,9% (MSCI Europe Index). Middelgrote bedrijven zagen een koersdaling van 6,7% (MSCI Europe Mid Cap Index) en kleine ondernemingen van gemiddeld 6,9% (MSCI Europe Small Cap Index). De balansverhoudingen van de bedrijven in ons fonds zijn sterk. De meeste bedrijven hebben slechts een bescheiden schuld en sommige zelfs een netto kaspositie. Zij hebben dan ook niets te vrezen van de stijgende rente. Mede daarom kijken wij in dit lastige beursjaar met vertrouwen naar de toekomst. Vanaf de start in 2016 heeft ons fonds nu ruim 52% rendement gemaakt (+6,6% per jaar, na kosten), tegenover 36% voor de MSCI Europe (+4,7% per jaar).

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials