De investeerders in het Sustainable Dividends Value Fund zagen in de afgelopen maand de waarde van hun investering met 4,2% afnemen. Tegenvallende kwartaalcijfers van een aantal van onze investeringen en de algehele malaise op de aandelenmarkten waren hier debet aan. Met name in de eerste helft van de maand was de angst voor de gevolgen van de nog altijd hoge inflatie groot. In de tweede helft van mei zorgden positieve berichten uit China over een naderend einde aan de lockdowns voor enig herstel van de koersen. Verder lijkt de snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkten voorlopig voorbij. Desondanks resteerde aan het eind van de maand een min voor beleggers. De Europese MSCI Index daalde met 0,8%. Vanaf de start in 2016 heeft ons fonds nu ruim 67% rendement gemaakt (+8,4% per jaar, na kosten), tegenover 44% voor de MSCI Europe (+5,8% per jaar).

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials