De hoop op een lagere rente en de vrees voor een terugkeer van de inflatie zijn nog altijd belangrijke aanjagers van de Europese aandelenbeurzen. Recente macro-economische cijfers laten zien dat de inflatie in Europa vooralsnog redelijk onder controle is. Dit betekent dat de kans op een renteverlaging door de ECB in juni groot is. De salarisstijging van veel Europese consumenten is dit jaar een stuk hoger dan de inflatie, waardoor zij meer te besteden hebben. Veel bedrijven die aan consumenten leveren, zullen hier dit jaar van weten te profiteren. Op de beurs zagen we dit aantrekkende optimisme terug, en dit leidde tot een stijging van de Europese aandelenmarkten met gemiddeld 3,3%. Goede resultaten van verschillende bedrijven in ons fonds, tezamen met een toenemende belangstelling voor small en midcaps, zorgden ervoor dat het Sustainable Dividends Value Fund een stijging van 5,1% liet zien. We zien dat sommige bedrijven hun in eerste instantie voorzichtige verwachtingen voor 2024, inmiddels naar boven bijgesteld hebben. Wij verwachten dat het groeiende optimisme bij het management van deze bedrijven, in de loop van het jaar voor een verbetering van de bedrijfsresultaten zal zorgen. Sinds de start in 2016 hebben wij nu ruim 70% rendement behaald.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials