Hoewel de kans op een verdere stijging van de korte rente niet zo groot lijkt, zagen we de lange rente in oktober toch nog flink doorstijgen. Dit leidde tot onrust bij beleggers, die hogere rentelasten vrezen wanneer bedrijven bestaande leningen moeten herfinancieren. Beurzen daalden hierdoor over een breed front, waarbij Europese large caps gemiddeld 3,6% verloren terwijl koersen van mid- en small caps met respectievelijk 4,8% en 5,9% daalden. De meeste bedrijven in ons fonds hebben weinig schulden en sommige zelfs een netto kaspositie. Desondanks daalde de koers van het fonds met 4,0%. Uit de tot nu toe gepubliceerde kwartaal-cijfers blijkt dat de meeste bedrijven nog altijd redelijk tot goed draaien. Wel zien bouwgerelateerde bedrijven soms hun orderboek teruglopen. Vaak is dat omdat er minder grote voorraden aangehouden worden. Vooral small- en midcaps staan onder druk. Voor beleggers ontstaan er zo wel mooie kansen om écht goede bedrijven op zeer aantrekkelijke niveaus te kopen. Wij doen dit ook en zullen u de komende maanden op de hoogte houden van onze nieuwe aankopen. Sinds de start van het fonds in 2016 hebben wij nu 38% rendement behaald.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials