top of page

Fonds
manager

Het fonds wordt beheerd door Sustainable Dividends BV. De fondsmanager is verantwoordelijk voor het managen van het fonds volgens de richtlijnen in de fondsdocumentatie, en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 

Sustainable Dividends BV is een bedrijf dat opereert onder Nederlandse wetgeving en kantoor houdt aan de Spaarnzichtlaan 8, 2101 ZM in Heemstede. De fondsmanager is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69701121 en bij AFM geregistreerd als een zogenaamde AIFM light regime beheerder. 

De fondsmanager is verantwoordelijk voor het identificeren van investeringsmogelijkheden en het aan- en verkopen van de beleggingen in het fonds. Het management team van de fondsmanager bestaat uit Simon van VeenJasper Oeberius Kapteijn en Frank Dankers.

Juridisch
eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is eigenaar van alle rechten en plichten van het fonds. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de juridisch eigenaar is, om voor rekening en risico van het fonds en de investeerders in het fonds, op te treden als wettelijk vertegenwoordiger.
 

Daarnaast is de juridisch eigenaar tekenbevoegd voor alle overeenkomsten die gesloten worden uit naam van het fonds. De juridisch eigenaar doet dit alleen na instructies hiertoe van de fondsmanager, en zal niet zelfstandig handelen. De juridisch eigenaar zal enkel en alleen handelen in de belangen van de investeerders in het fonds. De juridisch eigenaar is volledig toegewijd aan het fonds en zal geen andere activiteiten ontplooien dan de eerdergenoemde activiteiten. 
 

Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is een stichting onder Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Bewaarder

De bewaarders van het fonds zijn Interactive Brokers (U.K.) Limited en Saxo Bank. De bewaarders ondernemen geen andere activiteiten voor de fondsmanager of het fonds anders dan het optreden als bewaarder voor het fonds. 

Interactive Brokers (U.K.) Limited houdt kantoor in Londen en is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA register nummer 208159). Saxo Bank houdt kantoor in Amsterdam en is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). 

De bewaarders zijn verantwoordelijk voor (i) het veiligstellen van de activa van het fonds, en (ii) voor de supervisie van het fonds.

Administrateur

AssetCare BV is aangesteld als administrateur van het fonds. Zij verlenen financiële, administratieve en andere diensten aan het fonds. 

De administrateur is – onder supervisie van de manager – verantwoordelijk voor de volgende zaken: de administratie van het fondsvermogen en verplichtingen van het fonds, de maandelijkse berekening van de waarde van het fonds en de waarde per participatie in het fonds. Daarnaast zorgt de administrateur voor de noodzakelijke informatievoorziening richting de manager van het fonds en de participanten.

AssetCare BV is gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310 Eurocenter I, 7de verdieping, 1083 HN te Amsterdam.

De inlogpagina voor klanten van het Sustainable Dividends Value Fund op het administratieve portal van AssetCare vindt u hier:

https://sustainabledividends.assetcareportal.com/

Neem bij vragen over onze organisatie s.v.p. contact met ons op.

bottom of page