Over ons

Sustainable Dividends Value Fund

Duurzaam groeiend rendement

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in duurzame bedrijven met een goed gespreide portefeuille. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden toegepast. We richten ons op winstgevende, goed geleide bedrijven met stabiele kasstromen en lage schulden. Alleen aandelen met hoge scores op onze criteria, aantrekkelijk dividend en voldoende rendementspotentieel worden gekocht. We zijn betrokken investeerders en spreken regelmatig met management.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Over-Gespiegeld

Deelname

Deelname aan het Sustainable Dividends Value Fund staat open voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en beleggingsfondsen, maar ook voor vermogende particulieren en family offices. Een belegging in het Fonds door een belegger moet ten minste 100.000 euro bedragen, op maandelijkse basis tegen de Net Asset Value zoals berekend door onze fondsadministrateur AssetCare. Zij verzorgen de intake. Neem voor vragen contact met ons op.
Inloggen voor klanten op het portal van AssetCare kan hier:

Het fonds

Het hoofdkantoor van het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder aan de Spaarnzichtlaan 8, 2201 ZM Heemstede, Nederland. Gezien de rechtsvorm van een fonds voor gemene rekening komt het Fonds niet in aanmerking voor inschrijving in het Handelsregister.

Sustainable-Dividends-Value-Fund

Testimonials