top of page

Sustainable

Duurzaam gaat langer mee, zowel voor onze wereld als voor ons kapitaal. Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van de aarde en de rol die bedrijven moeten spelen om deze leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Vandaar dat wij al onze beleggingen intern beoordelen op Environmental, Social en Governance (“ESG”) factoren. Dat doen we op een duidelijke manier en zoveel mogelijk gestoeld op heldere data. Hier gaat echter nog één belangrijke stap aan vooraf, want aan de basis van onze beslissing om in een bedrijf te investeren stellen wij deze vragen:

1. Wat doet het bedrijf?

Speelt hun dienst of product een rol om een duurzamere wereld te bereiken? Helpt het ons als mensheid vooruit door slimme oplossingen te bieden voor de problemen van nu en morgen? Is er een cultuur bij de onderneming die dit glashelder uitdraagt? Als fondsmanager beantwoorden wij deze vragen met een kwalitatief oordeel over het bedrijf. Dit komt naar voren in een score die een belangrijke rol in ons selectieproces speelt.

2. Wat is de ESG score?

Onze ESG beoordeling komt in tweede instantie om de hoek kijken. De input  is meer data gedreven. Bronnen hiervoor zijn onze research en de interviews die wij met de bedrijven die wij in de portefeuille hebben of overwegen op te nemen. We onderhouden hiertoe een lijst van enkele tientallen Europese bedrijven. Deze worden beoordeeld voor: “Environmental” (de "E"). Criteria die hierbij meewegen: niveau van CO2 uitstoot, water- en energiegebruik, recycling- en materiaalgebruik, distributiemethoden en bijdragen aan meer circulariteit. Positieve impact op het transitieproces richting schone energie weegt zwaar mee.

 

“Social” criteria (de “S”) behelzen bijvoorbeeld veilige werkomstandigheden, eerlijke kansen voor iedereen, faire inkomens, sociale projecten, liefdadigheid en man-vrouw gelijkheid.

 

Tot slot weegt “Governance” (de “G”) ook mee. Daarbij wordt gekeken naar het vermogen van bedrijven om alle belangen van stakeholders in de onderneming op een goede manier te wegen en te bedienen. Zeker niet gemakkelijk, maar we willen dat onze bedrijven goed bestuurd worden en transparant en eerlijk opereren. Bij twijfel hierover of gebrek aan dialoog steken we niet over. 

3. Wat zijn de duurzaamheidsrisico's?

Onze inschatting van de kans dat onze belegging in een bedrijf geraakt kan worden door duurzaamheidsrisico's speelt ook een rol. Daarbij kun je denken aan Fysieke risico's doordat bijvoorbeeld een fabriek overstroomt of afbrandt ten gevolge van klimaatverandering. Daarnaast zijn er transitierisico's omdat bijvoorbeeld een vervuilend maakproces gereguleerd of verboden wordt. Reputatieschade is ook een risico dat kan ontstaan als een bedrijf zich niet netjes gedraagt en klanten hierdoor het bedrijf mijden.

 

Uiteindelijk moet een bedrijf op alle drie de niveaus goed scoren. Anders komt het niet voor belegging in aanmerking. In laatste instantie toetsen we in voorkomende gevallen onze bevindingen aan het oordeel van externe ESG rating agencies. Via databanken hebben we toegang tot hun rapportages en bij conflicterende conclusies gaan we op nader onderzoek uit en in gesprek met het betreffende bedrijf. Lees meer ten aanzien van ons duurzaamheidsbeleid op de pagina documenten.  

bottom of page