top of page
geld

Value
 

Het waarderen van bedrijven is een kunst op zich. Wij hebben bewezen hier goed in te zijn. We hanteren een proces dat we graag toelichten. Daarbij rekenen we een intrinsieke waarde uit gebaseerd op de verwachte kasstromen (EBITDA), een in de private of publieke markt geverifieerde, toepasselijke multiple en we corrigeren deze voor de netto schuldpositie, zijnde het verschil tussen kasgeld en schuld. 

De uitkomst van deze som vergelijken we met de huidige beurswaarde. Geeft het verschil in waarde voldoende potentieel van ten minste 20% en past het bedrijf in onze portefeuille, ook omdat het aan onze overige strenge selectiecriteria voldoet? 

Zo ja, dan komt het voor belegging in aanmerking. Zo niet, dan volgen we het aandeel en komt het moment van aankoop wellicht op een later moment. Het wikken en wegen ten aanzien van de allocatie van de portefeuille, het bepalen van de gewichten en de timing van aan- en verkopen gebeurt in het proces dat we portfolio management noemen. 

We hebben aangetoond hierin op lange termijn waarde voor onze klanten te kunnen toevoegen.

bottom of page