top of page

Privacy
policy

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatste wijziging: 24 november 2020

Het Sustainable Dividends Value Fund (“het Fonds”) wordt beheerd door Sustainable Dividends BV, gevestigd aan Spaarnzichtlaan 8, 2101 ZM Heemstede.
Sustainable Dividends BV is als beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Sustainable Dividends BV (“de Beheerder” ) verwerkt uw persoonsgegevens indien zich a) via de website sustainabledividends.nl via een email aan de Beheerder heeft aangemeld voor nadere informatie, b) indien u zich heeft aangemeld voor toezending van de nieuwsbrief van het Fonds, of c) indien u zich aanmeldt als deelnemer in het Fonds.


a. Aanmelding voor de nieuwsbrief
De aanmelding voor de nieuwsbrief verloopt via MailChimp waar geïnteresseerden zelf hun gegevens invoeren. Bij het aanklikken van de button ‘Nieuwsbrief’ wordt u doorgelinkt naar MailChimp waar u de volgende gegevens invoert , die de Beheerder vervolgens verwerkt:
• Naam (voor- en achternaam)
• E-mailadres
Mailchimp maakt gebruik van cookies. De Beheerder heeft geen invloed of zeggenschap over het gebruik door Mailchimp van cookies.

 

b. Nadere informatie via een email aan info@sustainabledividends.nl
Indien u via info@sustainabledividends.com aan de Beheerder een verzoek voor nadere informatie stuurt worden door de Beheerder uw naam en emailadres (en indien van toepassing: uw telefoonnummer) verwerkt.
De Beheerder maakt op haar website gebruik van cookies (klik hier voor een toelichting).

 

c. Aanmelding als deelnemer in het fonds
Zie onder 8 van deze Privacy Verklaring


2. WAAROM WE DE GEGEVENS NODIG HEBBEN
De Beheerder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Algemene informatieverstrekking over het Fonds
2. Toezending van nieuwsbrieven en overige rapportage over het Fonds.
3. Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van de Beheerder uit te kunnen voeren.
4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website van het Fonds
5. Belangstellenden uit te nodigen voor beleggingsseminars m.b.t. het Fonds.
6. Het aanmelden voor de onder punt 5 genoemde bijeenkomsten.
7. Het aanmaken van deelnemerslijsten voor de onder punt 5 genoemde bijeenkomsten. Deze deelnemerslijsten worden alleen vervaardigd voor de organisatie van het evenement door de Beheerder zelf.
Verder analyseert de Beheerder (anonieme) generieke data voor de analyse van het gebruik van de website. Zie onder de betreffende paragraaf 5.

 

3. HOE LANG WE DE GEGEVENS BEWAREN
De Beheerder bewaart uw gegevens vanaf het moment dat u zich met uw emailadres heeft aangemeld. Wanneer u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, dan worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Het Fonds zelf heeft een wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

 

4. DELEN MET DERDEN
De Beheerder deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten na inschrijving in het Fonds (zie onder punt 8.) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, zoals genoemd onder punt 8, die uw gegevens verwerken in opdracht van de Beheerder, sluit de Beheerder een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Beheerder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

5. ANALYSE WEBBEZOEK
Voor analyse van het websitebezoek maakt de beheerder gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te kunnen bijhouden hoe vaak en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De Beheerder verzamelt geen IP-adressen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zou informatie aan derden kunnen verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

6. GEGEVENS INZIEN. AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door middel van een verzoek per e-mail naar info@sustainabledividends.com.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sustainabledividends.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De Beheerder zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen, op uw verzoek reageren.

 

7. BEVEILIGING
De Beheerder neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MailChimp (dat gebruikt wordt voor het aanmelden en vastleggen van e-mailadressen) heeft een eigen beveiligingssysteem.

 

8. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

a. GEGEVENSVERWERKING BIJ DEELNAME AAN HET FONDS
Indien u gaat beleggen in het Fonds meldt u zich aan via het inschrijfformulier ‘Privé Personen’ of het inschrijfformulier ‘Rechtspersonen’.
De door u verstrekte gegevens worden vervolgens verwerkt door de administrateur van het Fonds, AssetCare BV. De Beheerder heeft een beheeroverkomst afgesloten met AssetCare BV.

AssetCare BV is gevestigd op het adres WTC Tower B, 14e verdieping, Strawinskylaan 1425, 1077 XX Amsterdam.

AssetCare BV heeft een eigen privacybeleid dat u kunt opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming van AssetCare BV Hij is te bereiken via +31(0)20 4703550 of via het volgende emailadres: bram.schrijver@assetcare.nl

 

b. MINIMUM LEEFTIJD
Onze website richt zich op professionele en niet-professionele beleggers. Van deze laatste categorie dient een eerste inleg in het Fonds minimaal € 100.000 te bedragen. De Beheerder heeft dus niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Buiten het gegeven van een (zakelijk) e-mailadres, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.


9. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING
De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring indien nieuwe omstandigheden dit noodzakelijk maken. Door de Verklaring met enige regelmaat te raadplegen kunt u zich op de hoogte stellen van deze wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing staat boven- en onderaan deze Privacy Verklaring.

 

10. VRAGEN OF KLACHTEN?
Zijn er vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met de Beheerder :
• Mailen : compliance@sustainabledividends.com
• Bellen: +31 (0)20 244 36 54
• Schrijven : Sustainable Dividends BV, Spaarnzichtlaan 8 , 2101 ZM Heemstede

De Beheerder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Sustainable Dividends B.V.
KvK-nummer: 69701121
De taken van de Functionaris Gegevensbescherming van Sustainable Dividends B.V. worden uitgevoerd door de compliance-officer. Hij is te bereiken via compliance@sustainabledividends.com of via 06-30110171.

Laatste wijziging: 24 november 2020

bottom of page